Facebook หน้าแรก | มีข่าวอะไรใหม่|บุคลากร|ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ |วารสารสหกรณ์ |ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่ view 2112625 View view 3.238.49.228 rss feed


 
 
หัวเรื่อง : วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  บันทักเมื่อ 17/03/2021 14:04 น.

วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบริการเป็นเลิศ


พันธกิจ (Mision)   

  1. พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเร็ว  บริการแก่สมาชิก
  4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  สังคมและสาธารณประโยชน์

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- มีอะไรใหม่
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- สวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต

- วารสารสหกรณ์
- ผู้ดูแลระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ : (043) 711557 , โทรสาร : (043) 722731
ติดต่อผู้ดูแล prmkttc@gmail.com
Facebook    rss feed

ค้นหาผ่าน Google  Click Search !