ระบบบริการสมาชิก
สมัครใช้บริการ
สมาชิกสหกรณ์ ยื่นคำร้องขอดำเนินการเรื่อง ต่าง ๆ (แบบออนไลน์) 

การใช้งานระบบบริการสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ (MSK Saving)
วันที่ 25/04/2022 เวลา 10:34 น. (545)
  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
วันที่ 24/06/2022
เวลา 23:08 น. (189)
  เรื่อง ชะลอการอนุมัติให้สมาชิกได้รับสวัสดิการโครงการสัวดิการ 40/75
วันที่ 23/06/2022
เวลา 15:50 น. (48)
  ปรับปรุงระเบียบเงินกู้ใหม่ ปี พ.ศ. 2565
วันที่ 21/06/2022
เวลา 11:37 น. (140)
 

 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 07/06/2022 (286)
 แจ้งวันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วันที่ 31/05/2022 (145)
 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ การหักเงินจากบัญชีเงินเดือน ชำระหนี้จากสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ในวันที่ 24 พ.ค. 65 จำนวน 102 ราย วันที่ 24/05/2022 (227)
 ขอเชิญชวนผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 17/05/2022 (170)
 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12/05/2022 (197)
 ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงปรับงวดส่งชำระหนี้ของสัญญากู้ยืม วันที่ 28/04/2022 (575)
 ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศและการบริการไปสัมมนาและประชุมใหญ่วิสามัญ  วันที่ 26/04/2022 (255)
 ประกาศ การสรรหาบริษัททำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญ วันที่ 20/04/2022 (277)
 ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิก วันที่ 07/04/2022 (641)
 ประกาศ การขยายเพดานเงินกู้สามัญเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาโควิค-19 วันที่ 07/04/2022 (803)
 แจ้งวันหยุดทำการ (เดือน เมษายน 2565) วันที่ 30/03/2022 (378)
 ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสามารถโอนชำระหนี้ประจำเดือน - ฝากเข้าบัญชี ฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค - 19  วันที่ 29/03/2022 (816)
 ประกาศ การขยายเวลาเงินกู้สามัญเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาโควิค-19 วันที่ 23/03/2022 (716)
 ประกาศ ปิดสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากบุคากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วันที่ 09/03/2022 (381)