Facebook หน้าแรก | มีข่าวอะไรใหม่|บุคลากร|ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ |วารสารสหกรณ์ |ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่ view 1988017 View view 3.238.204.167 rss feed


 
 
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com

1 2 3 4 5 6 7 8
  มีอะไรใหม่ / เกร็ดน่ารู้
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

สาระน่าอ่าน : การกำหนดนโยบายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำหรับสหกรณ์

  อัลบั้มภาพ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก"

 08/08/2022 :  11:25 น.


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อ.ชื่ชม

 05/08/2022 :  13:37 น.


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562-2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 01/08/2022 :  10:04 น.


โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2

 25/07/2022 :  10:40 น.


"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ"

 22/06/2022 :  13:18 น.


ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อชีวิตเป็นสุข"

 15/06/2022 :  13:14 น.


ประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2565

 15/06/2022 :  13:10 น.


เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการสร้า

 05/06/2022 :  14:12 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


ถอดบทเรียนทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ครู : สถานีประชาชน

 30/06/2020


แนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

 10/06/2019


ชี้แจงสภาพคล่อง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังมั่นคง วันที่ 5 กันยายน 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

 29/10/2018


ชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จำกัด Ep2

 29/10/2018


ชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จำกัด Ep1

 29/10/2018


ฌาปนกิจสงเคราะแบบไหน ไม่ผิดกฎหมาย

 15/09/2018


รายการ "เป็นเงินเป็นทอง" ตอนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 15/09/2018


รายการ "เป็นเงินเป็นทอง" ตอนที่ 2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 15/09/2018
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
 วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 (40)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (25)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (55)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 (60)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 (54)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ฉบับลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 (59)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2565

 18/07/2022  18:31 น. ( 303)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนพฤษภาคม 2565

 18/07/2022  18:32 น. ( 175)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนเมษายน 2565

 20/06/2022  15:04 น. ( 153)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมีนาคม 2565

 20/06/2022  15:03 น. ( 159)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 09/03/2022  13:54 น. ( 598)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมกราคม 2565

 14/02/2022  09:54 น. ( 435)
ข้อมูลรายชื่อสมาชิก ประจำเดือน ...
ข้อมูลสมาชิกรับสวัสดิการประจำเดือน ...
 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- มีอะไรใหม่
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- สวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต

- วารสารสหกรณ์
- ผู้ดูแลระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ : (043) 711557 , โทรสาร : (043) 722731
ติดต่อผู้ดูแล prmkttc@gmail.com
Facebook    rss feed

ค้นหาผ่าน Google  Click Search !