Facebookหน้าแรก | มีข่าวอะไรใหม่|บุคลากร|ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ |วารสารสหกรณ์ |ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1943128 View view 34.239.167.149 rss feed


 
 
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com
mkttc.com

1 2 3 4 5 6 7 8
  มีอะไรใหม่ / เกร็ดน่ารู้
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
กรกฏาคม 2565
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

สาระน่าอ่าน : การกำหนดนโยบายในองค์กรเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำหรับสหกรณ์

  อัลบั้มภาพ


"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ"

 22/06/2022 :  13:18 น.


ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อชีวิตเป็นสุข"

 15/06/2022 :  13:14 น.


ประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2565

 15/06/2022 :  13:10 น.


เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการสร้า

 05/06/2022 :  14:12 น.


ประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2565

 23/05/2022 :  11:36 น.


อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ปี 2565

 23/05/2022 :  11:32 น.


ประชุมร่วมกับสมาคม

 17/05/2022 :  11:30 น.


โครงการพัมนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565

 17/05/2022 :  11:28 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


ถอดบทเรียนทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ครู : สถานีประชาชน

 30/06/2020


แนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

 10/06/2019


ชี้แจงสภาพคล่อง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังมั่นคง วันที่ 5 กันยายน 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

 29/10/2018


ชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จำกัด Ep2

 29/10/2018


ชุมนุมสหกรณ์ครูไทย จำกัด Ep1

 29/10/2018


ฌาปนกิจสงเคราะแบบไหน ไม่ผิดกฎหมาย

 15/09/2018


รายการ "เป็นเงินเป็นทอง" ตอนที่ 1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 15/09/2018


รายการ "เป็นเงินเป็นทอง" ตอนที่ 2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 15/09/2018
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
 วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 (353)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือน 30 มีนาคาม 2565  (261)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือน 23 กุมภาพันธ์ 2565  (295)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนมกราคม 2565 (375)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วันที่ 3 พ.ย. 64 (663)

จดหมายข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (519)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนพฤษภาคม 2565

 20/06/2022  15:04 น. ( 57)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนเมษายน 2565

 20/06/2022  15:04 น. ( 40)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมีนาคม 2565

 20/06/2022  15:03 น. ( 51)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 09/03/2022  13:54 น. ( 533)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมกราคม 2565

 14/02/2022  09:54 น. ( 369)

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนธันวาคม 2564

 14/01/2022  14:45 น. ( 584)
ข้อมูลรายชื่อสมาชิก ประจำเดือน ...
ข้อมูลสมาชิกรับสวัสดิการประจำเดือน ...
 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- มีอะไรใหม่
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- สวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต

- วารสารสหกรณ์
- ผู้ดูแลระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ : (043) 711557 , โทรสาร : (043) 722731
ติดต่อผู้ดูแล prmkttc@gmail.com
Facebook    rss feed

ค้นหาผ่าน Google  Click Search !